• Menü
Klíma szerelés és klíma webáruház (Budapest, Gödöllő, Aszód, Vác, Hatvan, Gyöngyös, Jászberény, Pásztó)

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK.

Szolgáltató adatai:

Név:  Tóthné Kovács Katalin Ev. Kisadózó

Székhely: 2173 Kartal ,Rozmaring utca 1/ c

Telephely: 2173,Kartal,Baross utca.38.

Adószám: 73049805-1-33

 

Bankszámlaszám:

Kedvezményezett: Tóthné Kovács Katalin Ev.

Bank: OTP Bank Nyrt

Számlaszáma: 11742166-21446627


 

Elérhetőség:

Email: info.tkklima@gmail.com 

Postai cím: 2173. Kartal, Rozmaring utca 1/C

Ügyfélszolgálati: Hétfő-Péntek - 10-15 óra között

Telefon: +36 70 432 2855


 

Tárhely-szolgáltatóadatai:

Futureweb Design Kft.
3529. Miskolc, Csabai kapu 55. 2/3
info@futureweb.hu


I. JELEN ÁSZF ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek( továbbiakban: ÁSZF) Tóthné Kovács Katalin EV. (Nyilvántartási száma: 55251330, Adószáma: 73049805-1-33 ,Székhely: 2173 Kartal,Rozmaring u.1/c , Telephely : 2173 Kartal,Baross u.38. , mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és fogyasztónak minősülő ügyfelei között létrejött olyan adásvételi ügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza, akik a www.tk-klimaszereles.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) működtetett webshopon keresztül megrendelt termékek vonatkozásában jönnek létre.

Az ÁSZF alapján a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszony kizárólag elektronikus úton jön létre, a Felek külön írásbeli szerződést nem kötnek.

Jelen ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a weboldalon. A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. A Felhasználó az általános szerződési feltételek tudomásul vételével elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és a szolgáltatás igénybevételével hatályos. Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF 2020. október 1-től hatályos.

A webshop működésével, a megrendeléssel, szállítási és fizetési feltételekkel kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálatunk 10:00 órától 15:00 óráig áll a Felhasználók rendelkezésére.

II. Általános rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.A vásárlót érintő kötelezettségekről az NKVH (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) weboldalán folyamatosan frissülő „Jogszabályok” és GYIK menüpontban tájékozódhat.
Szolgáltató, mint olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás F-ÜHG-val előtöltött, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő, nem hermetikusan zárt, alkalmazást, hűtőegységet (a továbbiakban: berendezés) (pl. split klíma) értékesít, köteles – eredeti, cégszerűen kiállított, egyedi azonosítóval ellátott – telepítési tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) generálni. A telepíttető köteles aláírásával igazolni, hogy képesített vállalkozás végzi a berendezés telepítését, valamint a tanúsítványon a nevét és a szerelés helyszínét (címét) megadni.

III. Regisztráció

A vásárlónak a vásárlás megkezdése előtt a honlapon regisztrálni kell a következő adatokat:

1. név* (vezetéknév* keresztnév*) vagy cégnév

2. utca, házszám, irányítószám, város, ország*

3. e-mail cím*

4. telefonszám*

5. szállítási cím

7. számlázási cím

A csillaggal jelölt adatok megadása kötelező, a többi adatot a weboldal „Fiókom” oldalán lehet megadni. Az itt hivatkozott adatok a Felhasználó személyes adatai, amelyet a Szolgáltató a jelen Szabályzat szerint hivatkozott adatvédelmi rendelkezések szerint kezel és tart nyilván.

A regisztráció mellett a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását igénybe vegye. Ezt a Felhasználó a „Hírlevél” melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat. Felhasználó a hírlevél fel-, és leiratkozását szabadon módosíthatja.

A regisztráció visszaigazolása: A regisztrációt követően a Felhasználó egy automatikus rendszerüzenet formájában a regisztráció során megadott email címére visszaigazolást kap.

IV. A megvásárolható termékek, szolgáltatások

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékről fotót jelenít meg. A Webáruházban a Termékekről megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a Termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A termékek online, a webshopon keresztül rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban az utánvéttel történő fizetési mód kiválasztásánál nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, így az ebben az esetben külön kerül felszámításra. A csomagolási költséget a termék ára tartalmazza.

Akciós ár bevezetése esetén, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióval érintett termékkörről, az akciós árakról és az akció pontos időtartamáról, eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék – ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről, az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, és az abban való részvétel feltételeiről.

V. A megrendelés és a szerződés létrejötte

A Felhasználó a regisztrációt követően kezdheti meg a vásárlást. A Felhasználó kiválasztja a terméket, és megjelöli, hogy az adott termékből hány darabot kér, majd a „Kosárba” feliratra kattintva a kiválasztott termék(ek)et kosárba helyezi.

A Felhasználó a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, és módosíthatja. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a szállítási mód kiválasztását követően, minden költséget tartalmaz.

A feltüntetett díj nulla Forint fizetendő ÁFA összeget tartalmaz a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban. Szolgáltató alanyi adómentes. A kifizetett összeg mindaddig előlegként és nem vételár kiegyenlítéseként kerül könyvelésre a Szolgáltató számláján, amíg Szolgáltató a megrendelést vissza nem igazolta.
A kosár tartalmát a Felhasználó a „Rendelés elküldése” ikonra kattintással véglegesíti. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését automatikus rendszerüzenet formájában elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.
A Szolgáltató által vásárlásra felkínált Termék díja a Termék mellett jól láthatóan kerül feltüntetésre..

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvétel létrejötte feltételhez kötött. A visszaigazolás és így a vásárlás – szerződés – létrejöttének előfeltétele, hogy Felhasználó a Szolgáltató által kiállított úgynevezett Telepítési tanúsítvány” I. részét adataival kitöltse, dátummal és aláírással lássa el, majd a Szolgáltatóhoz elektronikus úton – szkennelve, e-mailben (info.tkklima@gmail.com) elküldve – és az eredeti példányt postai úton (2173, Kartal, Rozmaring utca 1 / C) Szolgáltató Ügyfélszolgálatának eljuttassa. Ennek hiányában Szolgáltató a vásárlást nem igazolhatja vissza. Indoklás: A 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet értelmében a split klímák vásárlásának feltétele, hogy a telepíttető előzetesen írásbeli nyilatkozatot (egyedi vonalkódos Telepítési tanúsítvány I. része) tegyen arról, hogy képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolt split klímát. Jelen pont a mobilklíma és párátlanító vásárlására nem vonatkozik.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonya megrendelésnek az ügyfélszolgálat általi visszaigazolásával jön létre (a továbbiakban visszaigazolás), a szerződés megkötése napjának ez minősül. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól (Elker. tv. 6. § (2) bek.), a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony nem jön létre.

VI. A termék beszerelése, tanúsítvány és díj

1.1.A termék ára a beszerelés díját nem tartalmazza. A szolgáltató beszerelést nem értékesít, szerelő közvetítését (szerelésszervezést) viszont igény szerint biztosíthat előre egyeztetve Aszód és környékén a felhasználó felé.
Felhasználó a termék beszerelése kapcsán kétféle lehetőség közül választhat:

2.1. A termék beszerelését egy a felhasználó által kiválasztott szerelő végzi, akit Felhasználó a telepítési munkával közvetlenül bíz meg.

2.2. A termék beszerelését a Szolgáltató által ajánlott, a Szolgáltató szerelői partnerhálózatának tagja végzi, akit Felhasználó a telepítési munkával közvetlenül bíz meg.

A termék beszerelése körében, függetlenül attól, hogy a Felhasználó melyik opciót választja, a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja, tekintettel arra, hogy a termék beszerelésére és az eszerinti díjfizetésre a szerelő és a Felhasználó közötti külön jogviszony alapján kerül sor.

VII. Fizetési módok

A feltüntetett díj nulla Forint fizetendő ÁFA összeget tartalmaz a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban.Szolgáltató alanyi adómentes A fizetendő végösszegről a Felhasználó a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A fizetendő végösszeg valamennyi, a termék árán felül felszámítandó költséget is tartalmazza.

a) Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay online fizetési rendszerrel történik.

b) Banki átutalás: A termékek és szolgáltatások ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: OTP Bank NyRT., 1051 Budapest, Nádor u. 16. Kedvezményezett neve: Tóthné Kovács Katalin EV., Kedvezményezett számlaszáma: 11742166-21446627

c) Utánvét: Amennyiben a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékét, és a kiszállítás díját a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, 300.000 ft összeghatár alatt választhatja az „Utánvét” fizetési módot. Az utánvét fizetése a kiszállító futárnak történhet készpénzzel, vagy bankkártyával (egyes futárszolgálatoknál nem elérhető), hordozható banki terminálon keresztül. A számla kiállítása: a fizetés jóváírását követően a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő számlát állít ki a „Számlázz.hu” rendszeren keresztűl, melyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz, a szállítás módjától függetlenül.

VIII. A teljesítés

A megrendelések leadására bármikor lehetőség van, azonban a megrendelések feldolgozása és ennek visszaigazolása az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében történik.

A szállítás határideje a megrendelés visszaigazolását követő 8 munkanap. A Szolgáltató, abban az esetben, ha ettől eltérő határidőben tud szállítani azt a termék megjelenítésénél és leírásánál külön jelzi.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a megrendelt termék, vagy a termék a megrendelés szerinti darabszámban nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót regisztrált e-mail címén haladéktalanul tájékoztatni, felajánlva a részszállítást, vagy a rendeléstől való elállás lehetőségét. Döntéséről a Felhasználó az e-mail kézbesítésétől számított 3 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Amennyiben 3 napon belül Felhasználó nem ad írásos visszajelzést, úgy rendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, és erről e-mailben értesíti a Felhasználót.

IX. Kiszállítás, átvételi módok és szállítási költség

Átvételi módok

a) Személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén: A megrendelt és kifizetett termék Szolgáltató általi visszaigazolt időpontban Szolgáltató telephelyén személyesen átvehető:

Cím: 2173 Kartal Baross u.38. (a címen üzlethelyíség nem található, csak a csomag átvételére van lehetőség)

Személyes átvétel esetén az átvétel díjmentes, minden más esetben a Felhasználó a megrendelt termék árán felül szállítási költséget köteles fizetni. Személyes átvétel esetén a Szolgáltató jogosult meggyőződni a terméket átvevő egyéb, a regisztráció során nem kért személyazonosító adatairól és lakcíméről a terméket átvevő személyazonosságának ellenőrzése keretében, annak meggyőződése végett, hogy a terméket az arra jogosult, azaz a Felhasználó, vagy annak meghatalmazottja veszi át. (Elker. tv. 13/A. (1) és (2) bekezdés)
Amennyiben a terméket átvevő jogosultságát a termék átvételére nem igazolja, a Szolgáltató a termék átadását megtagadhatja.

b) Futárszolgálat (Házhozszállítás): Csomagját Magyarország területén a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS), vagy a DPD Hungária Kft. (DPD) munkatársai fogják kiszállítani Önnek. A kiszállítás díja a webshopon történő megrendelés során történő kiválasztás után hozzáadódik a számla összegéhez, így a megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal együtt kerül kifizetésre.

A csomag átvétele és az ehhez kapcsolódó felelősség korlátozása a szállításból, így különösen a helytelen vagy hibás szállítási cím megadásából fakadó jogkövetkezményekért a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja. Futárszolgálat igénybevétele esetén a csomagok kézbesítésére a futárszolgálat oldalán megtalálható szállítási módok szerinti időszakban kerül sor.

Futárszolgálatok szolgáltatási feltételei:

GLS: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

DPD: https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A sérülésből fakadó igényeit a Felhasználó a futárszolgálattal szemben érvényesítheti, azokért a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja.

X. Az elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a magánszemély Felhasználó, mint fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amelynek értelmében visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó a megrendelt terméket átvette. A Felhasználót az elállás joga a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti. A Felhasználó az elállás jogát az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mail címen keresztül megküldött jognyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja. Az elállási jognyilatkozatot a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja.

A Felhasználó elállási jogának gyakorlása körében köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználó részére visszatéríti a termék árát, azonban- a termék beszerelése során keletkezett értékcsökkenést (pl. műanyag burkolat sérülése) a termék árába minden esetben beszámítja,- a termék beszerelésének díját a Szolgáltató vissza nem téríti, és- a termék visszaküldésének valamennyi költségét (csomagolás és visszaszállítás) a Felhasználónak kell viselnie. A Felhasználó a megrendelt terméket személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére illetve előre egyeztetett időpontban telephelyére: (2173 Kartal.Baross utca 38.). A Szolgáltató utánvéttel küldött csomagot nem vesz át.

Amennyiben a Felhasználó a termék megfelelő visszacsomagolásáról nem gondoskodik, és emiatt a termékben kár keletkezik, a Szolgáltató ezt a kárt a beszereléssel együtt járó értékcsökkenésen felül a termék árába szintén beszámíthatja. A termék árát a Szolgáltató annak igazolt visszaérkezésétől számított 15 napon belül, banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terhelni.

XI. Termékszavatosság

A termékszavatossági igényt csak fogyasztónak minősülő Ügyfél érvényesíthet. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. A Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója is. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A gyártót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 • a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 • a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

XII.   Jótállás

A Szolgáltatót a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli.

A fogyasztó jótállási igénye esetén a kellékszavatosságnál részletezett igényeket érvényesítheti azzal, hogy a Szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a gyártó a Termékre a kormányrendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szolgáltatót megillető jogok a fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Klímaberendezések jótállásának ügyintézése:

 1. Az általunk értékesített, partnerünk által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén a hibát cégünk felé - e-mailen, telefonon kell jelezni. Ezt követően a telepítést végző szakembereink egy helyszíni kiszállás keretében megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hibát. Ha erre adott időpontban nincs lehetőség, egy egyeztetett, későbbi alkalommal oldják meg a hiba kijavítását.

 2. Az általunk értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén, először a készülék telepítését végző szerelőt kell értesíteni, aki kiszállás után megállapítja, hogy elhárítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, úgy a telepítő jelentkezését várjuk, hogy pontos leírást kapjunk a hibajelenségről.

A jótállás érvényét veszti abban az esetben, amennyiben a készüléket nem „jogosítvánnyal” rendelkező klímaszerelő szakember telepíti.

A klímaberendezések jótállása a beüzemelés napján lép életbe, de tekintettel arra, hogy a készülékek állásukban is romolhatnak, a vásárlást követő 90. napon megkezdődik a jótállási idő. Mivel a vásárló a jótállási igényét csak a kitöltött jótállási jeggyel és a szükséges karbantartások elvégzését igazoló dokumentumokkal (karbantartások gyakorisága gyártónként váltózó, évi 1-2 alkalom), és a vásárlást igazoló számlával érvényesítheti, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra: követelje meg az említett dokumentumok pontos kitöltését – a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a jótállás elvesztését vonja maga után.

Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető:

  • szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények kielégítése az üzembe helyezőt terheli,

  • kezelési útmutatótól eltérő használat miatt, (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk (kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség,…stb).

  • Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége, a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. Amennyiben hibajelentést kezdeményez a használó, és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni. Ilyen esetnek minősül pl., ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

  • A termék kijavítása estén a jótállási időtartam meghosszabbodik, azzal az időtartammal, amelyet a javítás megkezdése és a termék vásárló által történő újbóli rendeltetésszerű használata között eltelt.

Jótállási és szavatossági igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be hétköznapokon 10 és 15 óra között:

 • Telefonon: +36 70 – 432-2855-es telefonszámon

 • E-mail: info.tkklima@gmail.com e-mail címen.


Amennyiben az általunk forgalmazott klímaberendezéseket nem komfort célokra használják, abban az esetben minden készülékre a törvényben előírt 1 év jótállást vállaljuk!

Nem komfort felhasználási területnek számít minden nem lakossági felhasználás, mint többek között:

   • Szerver- és egyéb számítógépek-szobák klímatizálása

   • Élelmiszerüzletek klímatizálása

   • Ipari létesítmények klímatizálása

   • Laboratóriumok klímatizálása

   • Nagykonyhai klímatizálása

   • Szórakozóhelyek klímatizálás

XIII: Felelősség kizárása

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Ügyfél elfogadja, hogy az internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ha kifogásolható tartalmat észlel. A Szolgáltató jogosult  az információ haladéktalan törléséra vagy annak módosítására, ha a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következnek be:

   • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

   • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

   • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

   • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

   • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

   • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

XIV. Panaszkezelés

Az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait:

Telefonon: +36 70 432 2855

E-mail: info.tkklima@gmail.com

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon – ügyfélszolgálati időben teheti meg) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege azt megengedi szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak egy másolati példányát

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató köteles az írásbeli panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a válasz Ügyfélhez való eljuttatásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában az álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

 Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

 Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html


 

XV. Felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban az Ügyfél vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. A Szolgáltató nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származna
A Szolgáltató a Felhasználó panaszát megvizsgálja, majd annak beérkezésétől számított 15 napon belül a panasz kivizsgálásának eredményéről visszajelzést küld a Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, álláspontját indokolja. A panaszkezeléssel kapcsolatos igénybejelentéseket a Szolgáltató 1 évig őrzi.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677

XVI. Jogorvoslati tájékoztatás

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mailcímen.


A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is.
Panaszkezelés: A Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mailcímen küldheti el. Az Adatkezelő vállalja, hogy a panaszt annak beérkezését követő 15 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatónak a weboldalon megtalálható Adatvédelmi-, és kezelési nyilatkozatában foglalta irányadóak.

 

Scroll To Top